GZ-psycholoog Jeugdinrichting

Voor een jeugdinrichting zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog, die zich gaat bezighouden met jeugdige gestraften.  De functie is uiterst interessant voor een GZ-psycholoog die zich wil toeleggen op ingewikkelde diagnostiek. De trajecten zijn intensief en hooggespecialiseerd. Je komt te werken in een organisatie waarin veel mogelijk is. De taken van de GZ-psycholoog zijn: Het diagnosticeren en indiceren van cliënten, deels behandelen; Gedrsgsdeskundige begeleiding van medewerkers; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen, in goed overleg met familie en jeugdzorg medewerkers; Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; Actieve deelname aan collegiale overleggen; Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden en begeleiders; Incidentele contacten onderhouden met ketenpartners; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:43