GZ-Psycholoog Huntington

Voor een instelling in de ouderenzorg zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog.  De functie is toegespitst op de  doelgroep mensen met Huntington. Er is veel aandacht voor de specifieke psychische, sociale én lichamelijke problemen van ouderen. Er wordt intensief samengewerkt met huisartsen en andere professionals in de 1e lijn. De GZ-psycholoog Ouderenzorg is verantwoordelijk voor: Uitvoering van diagnostiek en behandeling; Het formuleren van behandelplannen en ondersteuning bij de implementatie ervan; Het coördineren van de multidisciplinaire behandelingen, Kwaliteitsborging scholing, coaching en advisering; Psychologisch onderzoek; Het helpen vormgeven van behandelbeleid en zorgprogramma's; Ondersteuning van medewerkers door werkbegeleiding en/ of supervisie.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:24