GZ-Psycholoog in de eerstelijns ouderenzorg

Voor een instelling in de ouderenzorg zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog ouderenzorg, die gaat consulteren in de eerste lijn.  Onze opdrachtgever is een ouderenzorginstelling die een innovatieve stap vooruit heeft gemaakt betreffemde de zorg aan kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Aangezien het exclusief extramurale zorg is die wordt aangeboden door dit specifieke team, zijn de contacten met de 1e lijn dichtbij en intensief. De GZ-psycholoog die wij zoeken vindt het een leuke uitdaging om een brug te slaan naar huisartsen en casemanagers zorg, met wie je in wezen multidiscipinair samenwerkt. Ook is de omgang met de cliënten heel anders dan in een woonvoorziening. Eigen regie wordt nagestreefd, maar is vaak maar beperkt mogelijk. Juist daarom is het van belang dat je een goede band opbouwt met familie en mantelzorgers en met name de hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Deze nadruk ligt op netwerken, bejegening van ouderen en hun familie. De functie is toegespitst op de eerste lijn. Er is veel aandacht voor de specifieke psychische, sociale én lichamelijke problemen van ouderen. Er wordt intensief samengewerkt met huisartsen en andere professionals in de 1e lijn. De GZ-psycholoog is verantwoordelijk voor: Uitvoering van diagnostiek en behandeling; Het formuleren van behandelplannen en ondersteuning bij de implementatie ervan; Het coördineren van de multidisciplinaire behandelingen, Kwaliteitsborging scholing, coaching en advisering; Psychologisch onderzoek; Het helpen vormgeven van behandelbeleid en zorgprogramma's; Ondersteuning van medewerkers door werkbegeleiding en/ of supervisie.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:35