GZ-psycholoog Diverse Gemeentes

Voor een aantal samenwerkende gemeentes in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog Kind en Jeugd. Deze biedt consultatie aan consulenten bij gemeentelijke uitvoeringsdiensten, Veilig Thuis, huisartsen, medewerkers Leerlingenzaken, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medewerkers centrum jeugd en gezin bij vragen over psychosociale klachten en doorverwijzingen. Er is weinig tot geen contact met gezinnen. De taken van de GZ-psycholoog: Gedragskundige begeleiding van professionals; Het toekennen van trajecten en verlengingen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg; Het geven van intervisie aan gemeentelijke jeugdconsulenten, het begeleiden van casuïstiekbesprekingen; Signaleren van ontwikkelingen in het jeugdhulpveld, het mede helpen vormgeven van beleid; Coördineren van de integrale hulp 0-7 jaar en het organiseren van multidisciplinair overleg; Adviseren kinderrechter in het kader van onderzoek verklaring gesloten jeugdzorg.
matchpartner zorg
23-12-2019 14:02