Gedragskundige Verstandelijk Gehandicapten

Voor een opdrachtgever die zich heeft gespecialiseerd in zorg voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een orthopedagoog of psycholoog voor een functie als Gedragskundige Verstandelijk Gehandicapten. Liefst met ruime ervaring. De instelling wil de best mogelijke zorg en begeleiding bieden, door oog hebben voor alle aspecten die spelen in het leven van de cliënten / bewoners. Een goede dienstverlening start bij tevreden en goed geschoolde medewerkers, daarom is er veel aandacht ook voor de wensen van de professionals die het werk doen. Er zijn tal van mogelijkheden op het gebied van vakgerichte training en bijscholing. De Gedragskundige Verstandelijk Gehandicapten gaat zich naast de (intensieve) zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking toeleggen op het verder uitbouwen van het behandelbeleid. De Orthopedagoog-Generalist is verantwoordelijk voor complexe zorgtrajecten, het doen van interventies, advisering, begeleiding en behandeling. Geen dag is hetzelfde. Verdere taken zijn: Uitvoeren van diagnostiek en het stellen van diagnoses; Het 'gevraagd en ongevraagd' professionals adviseren over de kwaliteit van zorg; Deelname aan de vakgroep gedragsdeskundigen en bijdragen aan het verder ontwikkelen methodieken; Het toetsen van de kwaliteit van begeleidingsplannen van cliënten; Contacten onderhouden met deskundigen van ketenpartners en collega instellingen; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van collega's.
matchpartner zorg
23-12-2019 14:09