Gedragsdeskundige MVB

Voor een kleine organisatie die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een Gedragsdeskundige, bij voorkeur met gedegen kennis en ervaring van de MVB-doelgroep en moeilijk verstaanbaar gedrag. De Gedragsdeskundige zal werkzaam zijn binnen een afdeling die zich richt op kinderen en volwassenen met meervoudige problematiek in de regio Friesland. Een zeer diverse doelgroep met uiteenlopende hulpvragen.  De taken van de Gedragsdeskundige zijn: Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden en trajectcoördinatoren; Contacten onderhouden met de BOPZ en AVG arts en deskundigen van ketenpartners en collega instellingen; Verantwoordelijk voor diagnostiek en onderzoek; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:03