Freelance GZ-psycholoog Forensisch

Wij zijn zoek naar een Freelance GZ Psycholoog (ZZP) om de afdeling forensische psychiatrie te versterken. Deze gaat zich bezighouden met de behandeling van (jong)volwassenen in detentie. Verder zijn de taken: Uitvoeren van de behandeltrajecten van patiënten; Participeren in kliniekbrede patiëntenbesprekingen; Op het niveau van de inhoud coördineren van de zorg en hier mede inhoud aan geven middels individuele-, groeps- en systeeminterventies; Leidinggeven aan de forensisch medewerkers van de afdeling en op afdelingsniveau uitvoering geven aan de activiteiten en werkprocessen op het gebied van personeel en bedrijfsvoering; Zorgdragen voor de juiste uitvoering van de therapie op afdelingsniveau; Het, vanuit het eigen werkgebied, adviseren van de Manager Behandeling & Bedrijfsvoering over de operationele beleidsontwikkeling; Contacten onderhouden met relevante externe relaties; Werkbegeleiding en supervisie geven (optioneel); Participeren in de vakgroep
matchpartner zorg
23-12-2019 15:57