Ervaren Behandelaar Verslavingszorg

Onze opdrachtgever is een gevestigde organisatie, gespecialiseerd in een op self-support gerichte aanpak van verslaving. Middels een actief behandelprogramma wordt ervoor gezorgd dat de afhankelijkheid van middelen (drugs, alcohol) hanteerbaar wordt. De grote uitdaging bij verslavingsproblematiek is om, nadat de primaire fysieke behoefte is teruggedrongen, een relaps te voorkomen. Het resultaat moet geborgd worden. Daartoe wordt er gewerkt met ervaringsdeskundigen en in zelfhulpgroepen. Het programma bereidt voor op een meer duurzame onderlinge coaching en begeleiding van ervaringsdeskundigen in een Twaalfstappenprogramma, ook wel Minnesota genoemd. Wij zijn op zoek naar een psycholoog / SPH / GGZ-agoog, die zich bezig gaat houden met de behandeling van mensen die zijn vastgelopen in hun dagelijkse functioneren door verslaving. De dienstverlening is in het kader van de tweedelijns GGZ, de aanmeldingen vinden plaats vanuit huisartsen, specialisten, maar ook bedrijfs- en verzekeringsartsen. Naast de behandeling en begeleiding van clienten kunnen er aanvullende verantwoordelijkheden zijn op het gebied van beleid en onderzoek. Andere taken van de ervaren behandelaar: Voert intakes uit, geeft uitleg over de (klinische) behandeling; Is verantwoordelijk voor opstellen en deels uitvoeren van behandelplannen, alsmede registratie en administratie; Schrijft behandelplannen en levert input aan het multidisciplinair overleg; Begeleidt clienten naar kliniek of ambulante begeleiding, zorgt voor een vloeiende overgang tussen de verschillende onderdelen; Onderhoudt contacten met de andere behandelverantwoordelijken; Levert een actieve bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de organisatie.
matchpartner zorg
23-12-2019 15:23