Leidinggevend GZ-Psycholoog / Opleider (schaal 70)

Voor een gevestigde organisatie in de regio Utrecht ben ik op zoek naar een GZ-psycholoog ouderenzorg, die een uitdagende functie met verdieping zoekt. Er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld om te specialiseren / onderzoeken op een deelgebied, PG, GRZ,  belevingsgerichte zorg, gezonde leefstijl. Ook kunnen er uitdagingen gevonden worden op het gebied van integraal en projectmatig leidinggeven. Tenslotte zijn er ambities te vervullen in de 1e lijn, intensivering van de contacten met huisartsen, GGD, GGZ, VG en andere instanties. De Leidinggevend GZ-Psycholoog / Opleider is verantwoordelijk voor: Het helpen vormgeven van behandelbeleid en zorgprogramma's; Het coördineren van de multidisciplinaire behandelingen, Kwaliteitsborging scholing, coaching en advisering; Werkbegeleiding van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG's); Uitvoering van diagnostiek en behandeling; Het formuleren van behandelplannen en ondersteuning bij de implementatie ervan; Psychologisch onderzoek; Ondersteuning van medewerkers door werkbegeleiding en/ of supervisie. Deze instelling biedt alles wat ouderen zoeken, over verschillende locaties zijn diverse vormen van ouderenzorg op maat te vinden. Zij zoekt en vindt verbindingen met vele aanpalende organisaties in de regio, zoals ziekenhuizen, woningbouwcorporaties en de psychiatrie en de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
matchpartner zorg
18-12-2019 08:46