SPV die Verpleegkundig Specialist wil worden

Voor een instelling in de regio Zuid-Holland zoeken wij een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, die Verpleegkundig Specialist (VS) wil worden. Deze kandidaat heeft een gerichte opleiding en bij voorkeur ervaring in de curatieve GGZ . Hij of zij gaat werken binnen een team van psychiater, BIG-geregistreerde psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundig specialisten. Dagelijkse taken: Eerste analyse van de hulpvraag en eerste activering en inzet van relevante hulpverleningsinstanties; Behandeling en begeleiding van cliënten binnen het multidisciplinaire team, conform de FACT-methode; Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken;   Contacten onderhouden met verschillende relevante partijen in de wijk; Eventueel crisismanagement in noodsituaties van cliënten. Naast de werkzaamheden zal een scholingstraject ingezet worden tot Verpleegkundig Specialist.
matchpartner zorg
11-12-2019 12:44