Psychiater Complexe Problematiek

Voor een GGZ-instelling in Zuid Holland zijn wij op zoek naar een psychiater die zich bezig wil gaan houden met de acute psychiatrie. In multidisciplinair verband werkt u samen met collega’s met een diverse groep patiënten met complexe problematiek. U werkt onder andere aan het op elkaar afstemmen van standaarden en werkwijzen. U bent hoofdbehandelaar en hebt de volgende taken: Behandelen van patiënten met bipolaire stoornissen, depressies en/of somatomorfe stoornissen alsmede de bijbehorende diagnostische en indicerende activiteiten; Regisseren van behandelingen en het betrokken zijn bij behandelingen door collega’s; Superviseren van collega’s in opleiding; Bijdragen leveren aan het behandelbeleid en teamontwikkelingen; Vervullen van diensten buiten kantoortijden.
matchpartner zorg
11-12-2019 13:20