Gezinssysteem Ondersteunend Gedragsdeskundige

Voor een zorgorganisatie, goed gepositioneerd in de regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een Gezinssysteem Ondersteunend Orthopedagoog. Deze professional zal aan het werk gaan binnen een nieuwe unit, gericht op regionale ondersteuning en behandeling van burgers. Er zijn korte lijnen en goede relaties met de lokale gemeentes. Je werkt in een multidisciplinair team van behandelaars en andere professionals, deels ambulant, deels binnen de instelling. Het aantrekkelijke van de functie bestaat in de diversiteit van werken. Door de regionale, inclusieve aanpak kan van alles ter tafel komen. Het kan zowel over gezinnen en kinderen als volwassenen en ouderen gaan. De orthopedagoog die wij zoeken heeft dan ook brede ervaring met uiteenlopende methodieken (VCGT, EMDR), met een nadruk op systemisch werken. De Gezinssysteem Ondersteunend Orthopedagoog is verantwoordelijk voor: Het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen met de cliënt; Een inhoudelijke bijdrage op het gebied van ontwikkeling beleid, behandelaanpak en methodieken; Het (door)ontwikkelen en beschrijven van methodieken; Contacten onderhouden met deskundigen van ketenpartners en collega-instellingen;  Supervisie, ondersteuning van de kennis en kunde van de medewerkers op het gebied van behandeling; Het verder helpen groeien van de organisatie.
matchpartner zorg
11-12-2019 13:07