Verslavingsarts / 1e Geneeskundige

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg in Limburg zijn wij op zoek naar een Verslavingsarts, die tevens als primus inter pares vorm gaat geven aan de nieuwe afdeling voor verslavingszorg.De Verslavingsarts / 1e Geneeskundige is verantwoordelijk voor: Het inhoudelijk opzetten van een nieuwe afdeling voor mensen met verslaving en een psychiatrische aandoening (dubbele diagnose); De somatische diagnostiek: doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, ambulante detoxificatie, dossiervorming en controle op dossiers;  De behandeling van patiënten die geestelijk en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik;  Het vanuit een medisch referentiekader vertalen van ‘practice and evidence based’-richtlijnen naar de individuele patiënt in diens context; Het actief onderhouden van het eigen relatienetwerk, zowel intern als extern, onder andere in het kader van ambulante zorg (bemoeizorg); Werkzaamheden binnen beschermde woonvormen.
matchpartner zorg
10-12-2019 13:14