Turks Sprekende Psycholoog

Voor een organisatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en empowerment van werknemers zoeken we een psycholoog met meerdere jaren werkervaring, die onder andere verantwoordelijk is voor: Het spreken, diagnosticeren en indiceren van cliënten; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van (multidisciplinaire) behandelingen, in goed overleg met opdrachtgevers; Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; Actieve deelname aan collegiale overleggen. Onze opdrachtgever is een landelijk groeiende organisatie. Deze heeft zich de laatste jaren toegelegd op de dienstverlening aan Nieuwe Nederlanders, met name van Turkse afkomst. Deze doelgroep vindt niet altijd aansluiting binnen het reguliere aanbod. Om deze reden wordt gezocht naar een academisch geschoolde psycholoog die vloeiend Turks spreekt. De trajecten zijn divers, het betreft zowel particulieren via de huisarts als werknemers van bedrijven. Begonnen wordt met een grondige, individuele intake. De volgende fase is op basis van een eigen persoonlijkheidsprofiel concrete doelen vaststellen voor de toekomst.
matchpartner zorg
09-12-2019 11:22