Kinder- en jeugdpsychiater

Voor werkzaamheden in de regio Franeker zoeken wij een psychiater die zich gaat bezighouden met de begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren. De Kinder- en jeugdpsychiater: Fungeert als hoofdbehandelaar en specialist; Behandelt en begeleidt kinderen  met psychische problematiek, met name trauma; Is verantwoordelijk voor individuele behandelingen en groepstherapieën; Levert een bijdrage in de cliëntenzorg, aan het behandelbeleid en zorginnovatie; Werkt actief mee in verschillende settings met kinderen en jongeren of (jong) volwassenen; Participeert actief in de ontwikkeling van diagnostiek- en behandelprogramma’s; Werkt vanuit verschillende theoretische kaders, waaronder cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, en/of systeemtherapie.
matchpartner zorg
09-12-2019 17:26