Begeleider Forensische Doelgroep

De Begeleider Forensische Doelgroep die wij zoeken zal werkzaam zijn met de doelgroep van mensen met meervoudige problematiek: psychiatrie, verslaving et cetera en een justitiële maatregel. De professional die wij zoeken: Is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg rondom cliënten; Werkt in een multidisciplinair team en overlegt met psycholoog, verpleegkundige en begeleiders enerzijds, familie cliënten anderzijds; Rapporteert de bevindingen, draagt bij aan de dossiervorming; Levert een bijdrage aan het tot stand komen en de evaluatie van het behandelplan; Is betrokken bij begeleiding en ontwikkeling van clienten; Heeft een signalerende functie en is in staat om op onverwachte situaties professioneel te reageren.
matchpartner zorg
19-11-2019 14:48