Tijdelijke functie Freelance Ouderenpsycholoog (PT)

Voor tijdelijke werkzaamheden (3 maanden, met mogelijk verlenging) bij een opdrachtgever in de ouderenzorg zijn wij op zoek naar een  parttime Freelance Ouderenpsycholoog. Dit kan bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een psycholoog met een dienstverband die tijdelijk extra kan en wil werken. De psycholoog houdt zich bezig met PG, somatiek, een groep ouderen met GGZ-problematiek.  Tevens is er een kleinschalig wonen unit.   Verder is de Freelance Ouderenpsycholoog verantwoordelijk voor: Uitvoering van diagnostiek en behandeling; Het formuleren van behandelplannen en ondersteuning bij de implementatie ervan; Het coördineren van de multidisciplinaire behandelingen, Kwaliteitsborging scholing, coaching en advisering; Psychologisch onderzoek; Het helpen vormgeven van behandelbeleid en zorgprogramma's; Ondersteuning van medewerkers door werkbegeleiding en/ of supervisie.
matchpartner zorg
15-11-2019 22:25