Jeugdconsulent

Voor een samenwerkende gemeente in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een ervaren jeugdconsulent voor 32 uur per week. Je werkt vanuit een multidisciplinaire CJG benadering en leidt de jeugdigen en hun gezinnen toe naar zorg. Daarnaast geef je voorlichting/ consult en stel je indicaties. De veiligheid van het kind staat centraal. Functie-omschrijving: Je beoordeelt de aanmeldingen en bepaalt de zorgbehoefte op basis van het methodisch verzamelen en analyseren van gegevens.  doe je in overleg met het cliëntsysteem en het multidisciplinaire CJG team; Veiligheid van het kind staat voorop, Je beheerst of lost een crisissituatie op vanuit dit oogpunt; Je spreekt de jeugdigen en hun gezin aan op inzetten van het eigen netwerk en eigen kracht principe; Je stelt integrale ondersteuningsplannen op en legt dit binnen het gemeentelijk systeem vast; Je draagt zorg voor de toeleiding naar (niet) vrij toegankelijke zorg; Je stimuleert ketenpartners tot vroegtijdige signalering door consultatie en voorlichting; Je bent in staat op specifieke casusregie uit te voeren en het ingezette proces te evalueren; Je leidt de cliënt toe naar de Raad v/d Kinderbescherming, middels de jeugdbeschermingstafel, indien hulpverlening in het vrijwillig kader niet volstaat.
matchpartner zorg
15-11-2019 10:51