Psychiater Ambulante Zorg Ouderen

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg in de regio Beverwijk zijn wij op zoek naar een psychiater die zich gaat bezighouden met ouderen met (ernstige) psychische problemen, toenemende fysieke beperkingen, gecombineerd met een achteruitgang van de cerebrale functies. Nieuwe generaties ouderen met nieuwe wensen vragen om een andere aanpak. Professionals in de ouderenzorg gaan meer inspelen op de situatie en achtergrond waar ouderen uit komen. De organisatie waar u voor komt te werken omarmt een meer systeemgerichte benadering. De Psychiater Ambulante Zorg Ouderen die wij zoeken voor deze vacature: Is eindverantwoordelijk voor de behandeling; Voert psychiatrische diagnostiek uit, binnen politeams en ambulant bij patiënten; Levert een actieve bijdrage aan het zorgbeleid en is verantwoordelijk voor de medisch specialistische zorg; Geeft supervisie en werkbegeleiding. Tevens functioneert u als achterwacht bij crisisdiensten.
matchpartner zorg
11-11-2019 15:59