GZ-psycholoog LVB

Voor een opdrachtgever die zich heeft gespecialiseerd in professionele zorg en dienstverlening voor mensen met een beperking zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog, bij voorkeur met gedegen kennis en ervaring van de LVB-doelgroep. Het is mogelijk deze functie parttime uit te voeren.De GZ-psycholoog zal werkzaam zijn binnen een afdeling die zich richt op jongvolwassenen met meervoudige problematiek, verspreid over de regio Haaglanden. Een zeer diverse doelgroep met uiteenlopende hulpvragen. Tevens zijn er werkzaamheden met betrekking tot ouder wordende clienten met een verstandelijke beperking in een intramurale setting.De taken van de GZ-psycholoog zijn: Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden en trajectco├Ârdinatoren; Contacten onderhouden met de BOPZ en AVG arts en deskundigen van ketenpartners en collega instellingen; Verantwoordelijk voor diagnostiek en onderzoek; Een bijdrage leveren aan deskundigheidsbevordering van medewerkers.
matchpartner zorg
11-11-2019 16:10