Maatschappelijk Werker Veilig Thuis

Wil jij graag wat betekenen voor de Maatschappij en een bijdrage leveren aan het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen? Ben je SKJ geregistreerd? Dan is deze functie van Maatschappelijk Werker Veilig Thuis wellicht jouw droombaan! Als Maatschappelijk Werker Veilig Thuis behandel je verschillende zaken waarin er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld en/of kinder- of ouderenmishandeling in afhankelijkheidsrelaties. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid. In deze functie werk je outreachend in een onderzoekende en adviserende rol. In het eerste stadium van zorgmeldingen heb je telefonisch en schriftelijk contact en kom je bij gezinnen thuis om de hulpvraag te inventariseren, en de veiligheid te waarborgen. Daarnaast spreek je met eventuele scholen van de kinderen, de melder en overige instanties. In samenwerking met de gemeentelijke ketenpartners is het uiteindelijke doel om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan. Het herstel van (acute) veiligheid, het creëren en het borgen van duurzame veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties staan centraal! Daarnaast organiseer je en neem je deel aan grote overleggen om veiligheid te waarborgen. Je maakt veiligheidsafspraken met betrokkenen en instanties. Vervolgens draag je de zorg over aan lokale instanties waarbij je monitort of er gewerkt wordt aan de veiligheidsvoorwaarden en de veiligheidsafspraken worden nagekomen. Als blijkt dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden door instanties in het vrijwillig kader, draag je de casus over aan instanties in het gedwongen kader. Tenslotte fungeer je ook als vraagbaak voor jouw collega's uit het veld.
matchpartner zorg
06-11-2019 11:45