SKJ geregistreerde social worker

In verband met de uitbreiding van de meldcode ben ik op zoek naar een Maatschappelijk Werker met uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden. Als eerstelijnswerker sta je voor 80% van de tijd hulpverleners, hulpvragers of professionals te woord, die te maken hebben met huiselijk geweld. Telefonisch maak je een inschatting wat de hulpvraag is, analyseer je de melding en de (on)veiligheid. De overige tijd zit je in een multi-disiplinair team ter bespreking van zaken. Het past bij je om ondanks weinig informatie snel en te schakelen en accuraat te handelen of door te verwijzen. 
matchpartner zorg
31-10-2019 15:36