Jeugdsconsulent Huiselijk Geweld

Voor een opdrachtgever in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een ervaren Jeugdconsulent Huiselijk Geweld voor 28 uur per week. De opdracht betreft een ziektevervanging. Het team waar je in zal werken is aanpak van Huiselijk Geweld.  Eerst breng je in een gesprek de situatie in kaart, samen met het gezin en hulpverleners. Hierbij is het vooral van belang dat er gekeken wordt naar wat er goed gaat en wat er onveilig is. Je doet dit aan de hand van Signs of Safety. Tijdens dit gesprek zal een andere hulpverlener met het kind praten of tekenen waardoor het kind de ruimte krijgt om te vertellen hoe hij of zij de situatie beleeft. Vervolgens komt iedereen, samen met zijn of haar hulpverlener, bij elkaar en worden er afspraken gemaakt in een veiligheidsplan. Om tot goede veiligheidsafspraken te komen zijn er meerdere gesprekken met het team nodig. Kracht van deze aanpak is: hulpverleners zijn gelijktijdig aanwezig op bepaalde momenten om gezamenlijk met het gezin te spreken en samen met hen één plan van aanpak (als kader voor hun hulpverlening) te maken. Het gezin wordt betrokken in alle gesprekken en veiligheid én eigen kracht staat centraal. Het team is volop in ontwikkeling.  
matchpartner zorg
28-10-2019 10:51