Orthopedagoog Generalist

De vacature Orthopedagoog Generalist is voor een organisatie in de Gooi- en Vechtstreek. Als Orthopedagoog Generalist houd je je bezig met onderstaande werkzaamheden: Je biedt consultatie aan consulenten bij gemeentelijke uitvoeringsdiensten, Veilig Thuis, huisartsen, medewerkers Leerlingenzaken, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en medewerkers centrum jeugd en gezin bij vragen over psychosociale klachten en doorverwijzingen; Je biedt kortdurende begeleiding aan jeugdigen/ouders bij klachten; Je bent verantwoordelijk voor het toekennen van verlengingen in GGZ; Je biedt intervisie aan gemeentelijke jeugdconsulenten en je begeleidt casuïstiekbesprekingen; Je signaleert wat er in het jeugdhulpveld speelt en maakt een vertaling wat dat betekent voor beleid; Je adviseert hierin de beleidsmedewerkers; Je coördineert integrale hulp 0-7 jaar en organiseert zo nodig een multidisciplinair overleg; Je adviseert de kinderrechter in het kader van onderzoek verklaring gesloten jeugdzorg.
matchpartner zorg
27-10-2019 20:11