Jeugdconsulent Sociaal Team

Voor een kleine gemeente in de regio Gouda zijn wij op zoek naar een ervaren Jeugdconsulent voor het Sociaal Team voor 36 uur per week. Het Sociaal Team binnen deze gemeente is een generalistisch team met specialisten voor alle onderdelen van het Sociaal Domein (Jeugdwet/Wmo en Participatiewet). Er wordt gewerkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en het doel is het bevorderen van de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Functieomschrijving: Je inventariseert de situatie in het gezin en weegt af of het gezin het aankan door eigen kracht en hulp uit eigen netwerk of dat er extra hulp nodig is; Je stelt samen met de jeugdige en het gezin een integraal ondersteuningsplan op. Hierbij wordt gekeken naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen in het kader van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM); Je versterkt de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het ondersteuningsplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving).
matchpartner zorg
27-10-2019 20:11