Jeugdconsulent Consultatie & Advies

Voor een gemeente in de regio Den Haag zijn wij op zoek naar een Jeugdconsulent Consultatie & Advies. De medewerkers van JGH (jeugd- en gezinshulp) zijn verantwoordelijk voor aanvragen van een Persoonsgebonden budget (PGB) en aanvragen kinderopvang op sociaal medische indicatie. Verder verzorgen zij de toegang tot jeugdhulp voor het voortgezet onderwijs en de verwijzingen voor (semi) residentiële jeugdhulp. Daarnaast coördineert het JGH, voor gezinnen waarbij de veiligheid van de jeugdigen in het geding is, de hulpverlening rondom het gezin. Als jeugdconsulent Consultatie & Advies beoordeel en screen je aanvragen op rechtmatigheid en inhoud en geef je vervolgens een beschikking af. Hierbij word je ondersteund door een team van uitvoerende collega’s en een gedragswetenschapper.
matchpartner zorg
27-10-2019 20:10