Systeemtherapeut

Voor een gesloten jeugdzorginstelling zijn wij op zoek naar een systeemtherapeut die aan de slag wil met jeugdigen met complexe problematiek. De professional die wij zoeken biedt zorg aan zowel jongvolwassenen als hun ouders of opvoeders. In deze functie behandel en begeleid je cliënten met (ernstige) gedragsproblematiek. Je voert als systeemtherapeut systeemdiagnostiek en systeembehandelingen uit als onderdeel van de bredere behandeling en begeleiding. Verdere taken van de Systeemtherapeut: Het uitvoeren van intakegesprekken; Diagnostiek en systeembehandeling; Coachen van medewerkers; Opstellen en uitvoeren van behandelplannen en zorgdragen voor juiste dossiervorming; Interveniëren in crisissituaties; Participeren in het multidisciplinaire overleg; Input leveren aan kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Er wordt samengewerkt met andere partners in de zorg en in het sociale domein. Er zijn goede netwerkcontacten met collega’s vanuit de gemeente, jeugdzorg of vanuit de licht verstandelijke beperking (lvb) sector.
matchpartner zorg
02-10-2019 08:24