Psychiater Arbeid / Eerste Lijn

De Psychiater Arbeid / Eerste Lijn is met name verantwoordelijk voor de behandeling van clienten die zich met psychische klachten hebben gemeld bij hun huisarts of werkgever. Een deel van de problematiek kan met korte, intensieve trajecten aangepakt worden, maar ook complexere vraagstukken (bijvoorbeeld trauma) worden opgepakt. Bij veel klachten in werk of in de 1e lijn speelt gedrag een niet geringe rol. Dankzij een multidisciplinaire, gedragsgeoriënteerde methodiek worden door de betreffende organisatie goede resultaten geboekt.   De Psychiater Arbeid / Eerste Lijn is onder andere verantwoordelijk voor: Het spreken en diagnosticeren van cliënten; Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van behandelingen; Het intervisie en supervisie geven aan psychologen en andere specialisten;   Het beoordelen van verslagen van psychologen en andere specialisten;   Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering.
matchpartner zorg
30-09-2019 16:54