Basisarts Gehandicaptenzorg

Wij zijn op zoek naar een basisarts met ervaring of affiniteit met gehandicaptenzorg. De doelgroepen zijn divers: Kind & Jeugd,  Licht verstandelijke beperking, Matig verstandelijke beperking, Ernstig meervoudige beperking en Ouderen.  Uw taken als arts zijn: Samen met de cliënt en de omgeving het verhelderen van de zorgvraag en daarop volgend een behandeling inzetten gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfbeschikking; Het deelnemen aan het multidisciplinaire behandelteam van paramedici en gedragskundigen en samenwerking met de andere professionals (verpleegkundig specialist en de huisarts);   Het adviseren en coachen van medewerkers betreffende medische vraagstukken;  Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de vakgroep artsen;  Het deel nemen aan intervisiebijeenkomsten;  Het kwalitatief waarborgen van de specifieke medische dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De arts die wij zoeken is liefst een BIG-geregistreerde Arts Verstandelijk Gehandicapten, maar een huisarts of basisarts met gerichte ervaring worden ook uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren. Het aantal werkzame uren is bespreekbaar.
matchpartner zorg
26-09-2019 09:40