Regisseur Meervoudige Problematiek

VERVULDE VACATURE Voor een landelijk opererende organisatie zijn wij in Den Haag op zoek naar een ervaren professional uit bij voorkeur de zorg, die als geen ander orde kan scheppen in meervoudige problematiek door goede contacten met keten- en netwerkpartners. Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met overwicht en overtuigingskracht, die in staat is voor de cliënt het verschil te maken. Ervaring in een beroep waarin een kordaat inzicht en gebruik van de sociale kaart centraal staan -zoals jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder, of (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige- is een noodzakelijke basis voor deze functie. De Regisseur Meervoudige Problematiek is verantwoordelijk voor: 1e fase Een gedegen intake in het kader van de begeleiding van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die kampen met een meervoudige problematiek; Eerste analyse van de hulpvraag en eerste activering en inzet van relevante hulpverleningsinstanties; Eventueel crisismanagement in noodsituaties van cliënten; Het schrijven van een gedegen plan van aanpak; Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken; 2e fase Overdracht van het lopende traject aan een interne collega individuele begeleider; Regie voeren over meerdere begeleidingstrajecten; Overstijgende contacten met keten- en netwerkpartners; Acquisitie van nieuwe opdrachten
matchpartner zorg
12-09-2019 14:04