Verbindend Professional Kwaliteit GGZ

Voor een landelijk opererende opdrachtgever zoeken wij een Verbindend Professional Kwaliteit GGZ, een enthousiaste, nieuwsgierige academicus die intensief gaat werken aan een beter georganiseerde Basis GGZ. Er dient te worden gekeken naar zaken zoals een efficientere administratieve afhandeling, (het mogelijk maken van) kortere wachtlijsten, beter luisteren naar de client. Je legt je oor te luisteren bij betrokken van diverse pluimage en bereidt diverse voorstellen voor. De taken van de professional zijn: Verantwoordelijk voor het organiseren en houden van denksessies, bijeenkomsten, inventariserende 1-op-1 sessies; Mede helpen ontwikkelen en uitwerken van zorginhoudelijk beleid; Ondersteunen projecteigenaar of je treedt op als proceseigenaar; Het leggen van contacten (intern en extern); Onderzoekt van activiteiten op haalbaarheid en deze uitwerken in een projectvoorstel; Het anticiperen op signalen of nieuwe ontwikkelingen; Gedeeltelijk verantwoordelijk voor de borging en evaluatie van beleid.
matchpartner zorg
09-09-2019 15:28