Specialist Huiselijk Geweld

Voor een vacature bij een gemeente in de regio van Amstelveen zijn wij op zoek naar een Specialist Huiselijk Geweld. Je werkt in het vrijwillig kader met gezinnen en bent met name belast met veiligheidszaken. Het betreft een brede doelgroep van jeugd tot volwassenen. Het is zowel een verwijzende als een adviserende rol, maar je handelt ook adequaat en pakt door als de situatie er naar vraagt en de veiligheid in het gedrang is. Je weet hierbij ook de juiste instanties en protocollen in te zetten.
matchpartner zorg
21-08-2019 14:28