Basispsycholoog

De Basispsycholoog die wij zoeken zal werkzaam zijn  in de verslavingszorg. Deze professional: Is verantwoordelijk voor de intake en de coördinatie van de zorg rondom de clienten; Werkt in een multidisciplinair team en overlegt met arts, psychiater en begeleiders; Rapporteert de bevindingen, draagt bij aan de dossiervorming; Levert een bijdrage aan het tot stand komen en de evaluatie van het behandelplan; Is betrokken bij begeleiding en ontwikkeling van clienten; Heeft een signalerende functie en is in staat om op onverwachte situaties professioneel te reageren.
matchpartner zorg
14-08-2019 14:31