Specialist Jeugd

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je jouw expertise inzetten bij een gemeente om duurzame oplossingen te creëeren voor de gezinnen met diverse problematiek? Dan is dit mogelijk een interessante vacature voor jou.Voor een gemeente in de regio Gouda zijn wij op zoek naar ervaren Specialist Jeugd voor het sociaal team, voor tenminste een half jaar 32-36 uur per week. Het sociaal team bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Het jeugdteam levert waar nodig vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin. Altijd vanuit het principe: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.Indien nodig kan de Specialist Jegdl hierbij specialistische hulp inschakelen om een duurzame oplossing te creëren en zo maatschappelijk rendement te realiseren. Wat kan je verwachten in de deze functie? Je maakt de afweging in hoeverre er hulp nodig is in het gezin of dat er voldoende hulp is vanuit het eigen netwerk van het gezin en eigen kracht voldoende is; Je stelt samen met het gezin een integraal ondersteuningsplan op. Je maakt hierbij gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix en behandelt hierbij de verschillende domeinen/ leefgebieden; Je draagt bij aan het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin en draagt zorg dat het gezin zelf de regie behoudt in het realiseren van het ondersteuningsplan; Je draagt bij aan de realisatie van teamdoelstellingen; Je streeft naar borging en verbetering van jouw eigen professionele ontwikkeling en die van het team.
matchpartner zorg
05-08-2019 14:17