Onderzoeker Veilig Thuis

Voor deze vacature in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Onderzoeker Veilig Thuis die in een vroeg stadium van hulpverlening onderzoek doet naar de gezinssituatie, en daarna adviseert aan de hulpverleners. In deze functie werk je outreachend in een onderzoekende en adviserende rol. In het eerste stadium van zorgmeldingen kom je bij gezinnen in huis om de hulpvraag te inventariseren, en de veiligheid te waarborgen.Daarnaast spreek je met eventuele scholen van de kinderen, de melder en overige instanties. In samenwerking met de gemeentelijke ketenpartners is het uiteindelijke doel om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan.
matchpartner zorg
05-08-2019 14:17