Verpleegkundig Specialist Palliatieve zorg

De Verpleegkundig Specialist die wij zoeken voor deze vacature verleent klinische en/of poliklinische advies en zorg aan palliatieve patiënten en hun naasten: Je voert je werkzaamheden uit ten behoeve van directe en indirecte patiëntenzorg; Je verleent hoogwaardige consulten en adviezen betreffende deze patiëntengroep binnen het ziekenhuis en ook buiten de organisatie aan derden; Je bevordert de palliatieve verpleegkundige zorg, opleiding en onderzoek binnen het Ziekenhuis en draagt bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de palliatieve zorg in de volle breedte; Je werkt zowel in de kliniek als op de polikliniek. Daarnaast geef je presentaties en scholing op het vakgebied.
matchpartner zorg
11-07-2019 10:54