Spoedeisende Hulp Verpleegkundige

Jaarlijks worden er ± 32.000 patiënten gezien binnen de dynamische en intensieve werkomgeving van deze SEH. Ze behandelen patiënten waarbij het functioneren van lichaamsfuncties (semi) acuut zijn verstoord of ernstig bedreigd. Deze opdrachtgever heeft een opvang- en behandelfunctie voor spoedeisende patiënten uit onze regio. Deze SEH maakt onderdeel uit van de Spoedpost, waarbinnen intensieve samenwerking plaatsvindt met een geïntegreerde huisartsenpost tijdens avond-, weekend-, en nachturen. Tevens verzorgt deze SEH de reanimatie taak binnen het ziekenhuis. De Spoedeisende Hulp zorg is continu in ontwikkeling waardoor we als afdeling een sterk innovatief karakter hebben in de uitvoering van onze taak. Dit team bestaat uit ongeveer 40 collega SEH- verpleegkundigen en gemiddeld 6 SEH verpleegkundigen in opleiding. Het is een ontzettend leuk en gezellig team!
matchpartner zorg
11-07-2019 10:53