Specialist Huiselijk Geweld

Heb jij specifieke werkervaring op het gebied van huiselijk geweld? Bijvoorbeeld vanuit jouw functie bij de Politie, Jeugdbescherming, Veilig Thuis, etc. In dat geval kan dit een interessante vacature voor je zijn! Naar aanleiding van een melding ga je naar het gezin toe en breng je de situatie in kaart. Vanuit daar stel je een veiligheidsplan op.Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt en betrokken gezinsleden. Samen met hen breng je de onveiligheid in kaart: de risico- én de beschermende factoren, de onderliggende interacties en patronen van geweld. Stap voor stap, doorbreek je het geweld, maak je de situatie samen met hen veiliger en betrek je iedereen die daarbij kan helpen. Je handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties. Je onderzoekt samen met de cliënt de risico’s en de veiligheidssituatie, de onderliggende factoren/dynamieken op diverse leefgebieden, de behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt;  Je verstrekt informatie en advies over rechten en mogelijkheden en over het aanbod en de werkwijze van de teams; De veiligheid van het kind staat centraal en daarnaast heb je ook oog voor de andere gezinsleden; Je informeert ouders over de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, wat zij daarin als ouders kunnen betekenen en activeert ouders om kinderen deel te laten nemen aan het verschillende kinderaanbod slachtoffer huiselijk geweld. Je bekijkt samen met de cliënt de mogelijkheden van hulp in het sociale netwerk en betrekt heb indien mogelijk bij de hulpverlening; Je biiedt hulp en coaching bij het stoppen van geweld – afhankelijk van wat een cliënt nodig heeft kunnen dit kortdurende, motiverende hulptrajecten zijn en langdurende coaching van gezinnen (binnen de thuissituatie); Je legt zo nodig huisbezoeken af, verwijst cliënten zo nodig door en plaats cliënten in voorkomende gevallen, bij acute of ernstige onveiligheid, in de opvang; Je werkt nauw samen met ketenpartners.
matchpartner zorg
10-07-2019 16:05