Gedragswetenschapper

Voor een landelijke Welzijn/ Jeugdzorg organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren Gedragswetenschapper met ervaring in de jeugdzorg voor 32- 36 uur per week. De volgende taken en verantwoordelijkheden maken onderdeel uit van deze functie: Je bent in staat om inhoudelijke kernbeslissingen te nemen, al dan niet in samenwerking met de ambulante hulpverlener; Je hebt casuïstiekbesprekingen met de medewerkers en geeft adviezen ter bevordering van de deskundigheid; Je geeft vakinhoudelijke training en ondersteuning; Je levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling. innovatie en evaluatie; Indien nodig werk je ook outreachend, direct bij cliënten thuis of op locatie.
matchpartner zorg
10-07-2019 16:06