Consulent CJG

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie bij een CJG in de regio Groot Amsterdam en beschik je over ervaring in de jeugdzorg? Dan is deze vacature mogelijk interessant voor jou.Functieomschrijving: Als CJG consulent bied je ouders en jeugdigen advies op maat. Je geeft informatie, advies en/ of ondersteuning aan gezinnen en professionals bij vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG beschikt over verschillende expertise gebieden en de consulenten hebben een gezamenlijke dekking van deze extpertise gebieden. Denk hierbij aan jeugdgezondheidszorg, gehandicaptenzorg/ LVB, expertise jonge kinderen/pubers, complexe problematiek, interculturele hulp, jeugd-GGZ, onderwijs, enzovoort. Er wordt hiermee hulp op maat geboden aan de cliënten.Taken:  Je geeft informatie en advies aan ouders/opvoeders en professionals bij vragen over opgroeien en opvoeden; Je biedt kortdurende opvoedondersteuning, bemiddelt of motiveert voor verdere zorg als nodig/gewenst.  Je bent wegwijzer en begeleidt ouders/professionals bij het vinden van het juiste aanbod, zowel bij enkelvoudige als (licht) complexe problematiek; Je belegt regie of voert dit zonodig kortdurend zelf als ouders of andere professionals hier tijdelijk niet toe in staat zijn; Je werkt samen met de ketenpartners, versterkt netwerken en positioneert in de keten; Je bemiddelt en intervenieert zo nodig bij crisissituaties; Je signaleert en reageert professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling / bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind; Je voert voorlichtingsgesprekken ism een GGZ organisatie; Je geeft waar nodig een beschikking of PGB af; Je geeft incidenteel workshops en informatieavonden; Je neemt deel aan overlegsituaties, zoals teamoverleg, intervisie en casuïstiek; Je houdt een eenvoudige cliëntregistratie bij. Als Consulent CJG werk je vraag gericht waarbij de cliënt centraal staat. Je gaat uit van de eigen kracht van de opvoeder waarbij het de bedoeling is dat de opvoeder zelf de regie behoudt en zoveel mogelijk het eigen netwerk inzet. Jouw ondersteuning is hierop aanvullend. Je verheldert samen de vraag en zet de methodiek van de gemeente in.
matchpartner zorg
10-07-2019 16:05