Medisch adviseur

Als medisch adviseur help je verzekerden bij het gezond en met plezier uitoefenen van hun beroep en het re-integreren in hun beroep als zij toch arbeidsongeschikt zijn geworden. Daarbij geef je advies over toe te passen interventies. Daarbij werk je nauw samen met andere collega’s in multidisciplinair verband. Ook adviseer je over de acceptatie van nieuwe verzekeringsaanvragen en de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Samen met het team bepaal je ook de mate van arbeidsongeschiktheid.  Je onderhoudt contacten met collega’s uit de behandelende sector, specialisten en (para)medische hulpverleners. Vanzelfsprekend neem je ook deel aan intercollegiale toetsing.
matchpartner zorg
24-06-2019 10:48