Specialist Ouderengeneeskunde 1e lijn / Consultatie

De Specialist Ouderengeneeskunde 1e lijn / Consultatie is verantwoordelijk voor de medische zorg voor clienten in de ouderenzorg. Daarnaast adviseert hij of zij de eerste lijn waar gewenst bij hun vragen op het gebied van de ouderengeneeskunde, alsmede zorginstellingen met clienten in de Langdurige Zorg zonder behandeling. De arts speelt een rol bij de kwaliteitsontwikkeling van de locatie en de instelling. De specialist maakt deel uit van een team van artsen die voor verschillende locatie werkzaam zijn, waarbij onderling wordt waargenomen. Mogelijk neemt de nieuwe collega deel aan wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerking met het gelieerde academisch centrum wordt uitgevoerd.
matchpartner zorg
20-06-2019 00:13