Pedagogisch Medewerker bij Ondersteuning op School - Pameijer - Rotterdam