Gedragswetenschapper

Voor een vacature bij een Overheidsinstelling zijn wij per direct op zoek naar een ervaren Gedragswetenschapper voor 28-36 uur per week. De gedragswetenschapper ondersteunt bij ernstige zorgen over de opgroei- en opvoedsituatie van kinderen. De gedragswetenschapper heeft een cruciale rol bij de (verdere) vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers op het gebied van jeugdproblematiek. De gedragswetenschapper levert tevens een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en werkprocessen en levert inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij zelfsturende teams. In de rol van gedragswetenschapper verricht je onder andere de volgende werkzaamheden: Deskundigheidsbevordering van medewerkers beleid en kwaliteit Jeugd; Het coachen van medewerkers; Het beoordelen van diverse rapportages zoals een onderzoeksverslag; Het individueel adviseren en ondersteunen bij complexe casuïstiek van medewerkers; Voorzitten van werk- en casuïstiek overleggen; Het maken van veiligheidsinschattingen en adviseren bij mogelijke crisissituaties; Het voeren van caseloadgesprekken; Het leveren van een vakinhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkelingen en aan implementatie van beleid;
matchpartner zorg
11-06-2019 18:06