Begeleider B, Dagbesteding, moeilijk leesbaar gedrag - Doorn

Bartiméus Doorn - Jouw team bestaat uit een coördinerend begeleider en begeleiders A en B en ondersteunend medewerkers. Je handelt volgens procedures, wettelijke regelingen, ondersteuningsplannen, zorgplannen, dagprogramma's en interne protocollen die voor de zorg en begeleiding op de woning van toepassing zijn. Hiervoor ontvang je functionele aanwijzingen van de coördinerend begeleider.
bartiméus
06-06-2019 10:23