Jeugdbeschermer/ gezinsvoogd

Voor deze vacature zoeken wij tijdelijk in Noord Holland een Jeugdbeschermer/gezinsvoogd. Door de tijdelijke aard van de werkzaamheden, zoeken we iemand die zonder inwerkperiode meteen aan de slag kan. Iemand die graag de reeds opgedane ervaring binnen de Jeugdzorg wil inzetten. De Jeugdbeschermer: Analyseert de probleemsituatie van opgroeiende minderjarigen en vertaalt deze in een hulpverleningsplan; Organiseert en coördineert de hulp en zorg in thuissituaties en bij uithuisplaatsingen; Houdt de regie met betrekking tot de uitvoering van het indicatiebesluit, en de afstemming met het zorgaanbod; Onderhoudt contact met en sluit aan bij de ketenpartners en de omgeving.
matchpartner zorg
05-06-2019 11:39