Ambtelijk secretaris medezeggenschap - Amsta - Amsterdam