Deelcoördinator coschappen sociale geneeskunde bij GGD-en met onderwijstaken