Medewerker Veilig Thuis/onderzoeker

Door extra drukte, ten gevolge van uitbreiding van de meldcode Huiselijk geweld, zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers Veilig Thuis, met uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden. Deze medewerker gaat zich niet alleen met (kinder)mishandeling bezighouden, maar ook met het doorverwijzen naar andere hulporganisaties en ketenpartners. Als eerstelijnswerker sta je voor 80% van de tijd hulpverleners of professionals telefonisch te woord, die te maken hebben met huiselijk geweld en/of fysieke of geestelijke (kinder)mishandeling. Telefonisch maak je een inschatting wat de hulpvraag is en analyseer je de melding en de (on)veiligheid. De overige tijd maak je deel uit van een multi-disciplinair-team. Als Medewerker Veilig Thuis draag je zorg voor de volgende werkzaamheden: Een gedegen analyse van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties; Een maatschappelijke taak op het kruispunt van juridische en pedagogische advisering; Intensief contact met de betrokken partijen, je verzamelt en analyseert beschikbare informatie en adviseert de kinderrechter of de officier van justitie op basis van bevindingen; Regelmatig overleg met gedragsdeskundigen, juristen en collega's. Zorgvuldige verslaglegging is een belangrijk onderdeel van het werk. Het past bij je om ondanks weinig informatie snel en te schakelen en accuraat te handelen of door te verwijzen. Je bent kort-cyclisch betrokken bij de begeleiding.
matchpartner zorg
21-05-2019 11:56