Consultant GGZ / Medisch

Vijftien jaar bestaat Matchpartner Werving en Selectie. Aanvankelijk was het een eenmansbedrijf-vanuit-de-garage, maar al snel kwam er personeel in dienst en een gestage groei. Momenteel telt het bedrijf zestien medewerkers. We zijn landelijk actief.Het allereerste onderdeel, in 2002, was de commerciële arbeidsbemiddeling, oftewel de bemiddeling van vacatures binnen de uitzend- en detacheringbranche. Naarmate in Nederland de ‘werkgevers-gerichte aanpak’ belangrijker werd in de aanpak van werkloosheid door overheid en werkgevers, kwamen daar de reintegratie- en verzuimbranche bij. De afgelopen acht jaar houden wij ons tevens intensief bezig met zorg en welzijn, beginnend bij jeugdzorg en reclassering. Maar ook binnen de ouderenzorg, GGZ, VG-sector, verslavings- en forensische zorg bemiddelen wij veel gespecialiseerde professionals. Momenteel zijn wij voor dat laatste onderdeel op zoek naar een consultant GGZ / Medisch. Voor deze vacature zoeken wij een consultant die inhoudelijke belangstelling heeft voor ontwikkelingen op het gebied van behandeling en de bemiddeling van met name psychiaters, GZ- en Klinisch psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten. Bij voorkeur academisch geschoold. Binnen Matchpartner vinden wij een gedegen en persoonlijke aanpak, het hebben een eigen mening en visie, heel belangrijk. Dit betekent dat we graag sparren met opdrachtgevers, om eisen aan te scherpen of juist deels los te laten. En van de kandidaten die we spreken willen we graag de wensen op de lange termijn centraal stellen, een werkgever vinden binnen ons netwerk die voor de lange termijn perspectief biedt. Dit is zowel effectiever als maatschappelijk relevanter dan puur fixeren op de vacature waarover je in gesprek bent gekomen.
matchpartner zorg
20-05-2019 14:13